1939 r . - 12.1. - 01.I.1939 r.,
1939 r . - 12.2. - 01-03.I.1939 r., - Walerka, Park, Tytania
1939 r . - 12.3. - 18.II.1939 r., - stuletni pustelnik w LTF - PTK
1939 r . - 12.4. - 25.II.1939 r., - fot. E. Szczerbowskiej
1939 r . - 12.5. - 02.IV.1939 r., - Kurs KSMM, Roszkowski, II Dom Technika
1939 r . - 12.6. - 05.III.1938 r., - Szczerbowska, Koły Massny, 7.III. 1939 r., - pogrzeb J. G. Pawlikowski, 8.III.1939 r., - Szyb Butka
1939 r . - 12.7. - 05.IV.1939 r., - Batiatycze, Strumiłowa - jesiony przy cerkwi, Batiatycze, Kościół Kamionka Strumiłowa
1939 r . - 12.8. - 07.IV. Czartowska Skała, zepsute
1939 r . - 12.9. - 20.IV.1939 r., - Kraków, 21. IV.1939 r., - Poznań
1939 r . - 12.10. - 22.IV.1939 r., - Zwierzyniec, żywicowanie, las
1939 r . - 12.11. - 24.IV.1939 r., - kwiat wiśni, forsycja
1939 r . - 12.12. - 29.IV.1939 r., Dzieci Pana
1939 r . - 12.13. - 01.V.1939 r., - narcyzy - kwiaty, chmury, Park Stryjski
1939 r . - 12.14. - 03.V.1939 r., - Lwów
1939 r . - 12.15. - 15.V.1939 r., Dzików Stary
1939 r . - 12.16. - 18.V.1939 r., - kwiaty osiki i azalii
1939 r . - 12.17. - 18.V.1939 r., - Wycieczka z Irką, Dyrką, Janką, Staszką
1939 r . - 12.18. - 21.V.1939 r., - Staszka Wielgusz
1939 r . - 12.19. - 23.V.1939 r., - Żulin
1939 r . - 12.20. - 04-06.VI.1939 r., - Kwiaty - irysy, dyplan, magnolie, 13.VI.1939 r., - Kludonks mak
1939 r . - 12.21. - 07.VI.1939 r., - Wycieczka Kół Krajoznawczych na Czartowską Skałę
1939 r . - 12.22. - 16.VI.1939 r
1939 r . - 12.23. - 20.VI.1939 r., - Urszulanki, Park i Kamieniołom
1939 r . - 12.24. - 22.VI.1939 r., - Tulipanowiec, Cidia, tulipany, klon
1939 r . - 12.25. - 25.VI.1939 r., - Wycieczka na Kleparów, Olga, Jasia, Sonia
1939 r . - 12.26. - 02.VII. Kongres T.O.Dz., 6.VII.1939 r., - nabożeństwo za L. Rymana
1939 r . - 12.27. - 14. VII. Kwiaty Die Galerie fot. J. Treszka
1939 r . - 12.28. - 24.VII.Derżów -Kyna
1939 r . - 12.29. - Dniestrowe 1939 r