1937 r . - 10.1. - 17.I.1937 r., - Trzej królowie, opłatek harcerski, park

1937 r . - 10.2. - 3.V.1937 r., - Lwów

1937 r . - 10.3. - 11.IV.1937 r., - Pr. Soc. Święcone w Świetlicy

1937 r . - 10.4. - 3.V.1937 r., - Lwów - Stronnictwo Narodowe

1937 r . - 10.5. - 6.V.1937 r., - harcerskie, Dzień lasu

1937 r . - 10.6. - 9.V.1937 r., - kwiatki na Wólce

1937 r. - 10.7. - 16 -17.V.1937 r., - koncentracja

1937 r. - 10.8. - 19.V.1937r., - KSM, Zofii, Harcerki, Wycieczka

1937 r . - 10.9. - 24. V. 1937 r., - Ogniem i Mieczem

1937 r. - 10.10. - 30.V.1937 r., - harcerki, bieg   

1937 r. - 10.11. - VI.1937r., - Hucuły, Bojki, harcerze

1937 r . - 10.12. - 4-7.VII.1937 r., - Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich

1937 r . - 10.13. - 12.VII.1937 r., - Czartowska Skała, Kamieniołomy

1937 r . - 10.14. - VII. 1937 r., - Huculszczyzna - harcerki, Żabie

1937 r . - 10.15. - 7.IX. 1937 r., - Nina, Wanda, Peron

1937 r . - 10.16. - 8.IX.1937 r., - Targi Wschodnie, Rojek

1937 r . - 10.17. - 8-10.IX.1937 r., - Radio Lwów - nie kopiowane

1937 r . - 10.18. - 13.IX.1937 r., - Jadźka Adasia

1937 r . - 10.19. - 15.IX.1937 r

1937 r . - 10.20. - 29.IX.1937 r., - Ziuta - Głowacki Chmury Ja

1937 r . - 10.21. - 31.X.1937 r., - Wszystkich Świętych

1937 r . - 10.22. - 27. XI.1937 r., - Przyrzeczenie IX -tki

1937 r . - 10.23 - MW i inne

1937 r . - 10.24 - Lwów

1937 r . - 10.25. - pierwsza próba lustrzanki na Marka 1

1937 - (być może) Prawniczki Ow. Duw. Pud

1937 r . - 10.27. - Osoby

1937 r . - 10.28. - Harcerki

1937 r . - 10.29. - Kiermasz Harcerski i Salon Sztuki

1937 r . - 10.30. -Muszyna, Jarosze Buszki

1937 r . - 10.31. - 25. XII.1937 r., 02.I.38 Park 6.I Park i K.M.B